اندوسکوپیک دیسککتومی

تیر, 1397 بدون نظر

اندوسکوپیک دیسککتومی Endoscopic Discectomy نوعی عمل جراحی است که در آن قسمتی از دیسک بین مهره ای بیمار که به داخل کانال بیرون زده شده به وسیله آندوسکوپ از ستون فقرات خارج می گردد.

از دیسککتومی معمولا در درمان هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای استفاده می شود. ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن مهره ها درست شده است. بین مهره ها دیسک قرار گرفته با قابلیت ارتجاعی مانند یک ضربه گیر عمل کرده و ضربات شدید وارده به ستون فقرات را مهار میکند.

Endoscopic Discectomy
Endoscopic Discectomy

دیسک بین مهره ای از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت مرکزی به نام نوکلئوس پولپوزوس که مانند ژله است و یک قسمت حلقوی دورادور آن که مانند رباط سفت و محکم است و به آن آنولوس فیبروزوس می گویند.

در هرنی دیسک قسمتی از پشت بخش حلقوی ضعیف شده و پاره می گردد و بدنبال آن قسمت مرکزی ژلاتینی دیسک از داخل پارگی به عقب رفته و بر روی نخاع و ریشه های عصبی فشار وارد میکند. جهت برطرف کردن مشکل بیمار باید این قسمت ژلاتینی که از جای خود بیرون آمده و به اعصاب فشار وارد میکند، خارج شود.

به فرآیند خارج کردن زائده بیرون زده (که بر روی عصب فشار وارد می کند) بوسیله اندوسکوپ “اندوسکوپیک دیسککتومی” میگویند. این تکنیک جهت بیرون زدگی های منطقه فورامینال مهره مورد استفاده قرار می گیرد.

تکنیک درمانی اندوسکوپیک دیسککتومی :

دیسک هایی که در منطقه فورامینال باشند و یا قسمت غالب دیسک بیرون زده (پروترود یا اکسترود) متمایل به فورامن باشند انتخاب شده و فورامن نبایستی خیلی تنگ بوده و یا آرتروز پیشرفته دراین محل وجود داشته باشد. ابتدا سوزن راهنما با استفاده از دستگاه رادیولوژی (سی ـ آرم ) از کنار و پایین پدیکل  وارد فورامن شده و از طریق شکاف کوچکی دیلاتور را وارد کرده و پس از آن آندوسکوپ در محل دیسک مورد نظر قرار گرفته و پس از مشخص کردن قطعه بیرون زده (پروترود یا اکسترود ) آن قسمت برداشته و باید سعی کرد که دورا دیده شود تا قطعه ای که به دورا فشار وارد میکند خارج گردد .

مزایای روش آندوسکوپی دیسک :

در درمان آندوسکوپی نیاز به بستری شدن نیست و بیمار در همان روز مرخص می گردد.

میزان چسبندگی در درمان دیسک کمر به روش آندوسکوپی کمتر از عمل جراحی باز است.

در عمل آندوسکوپی به دلیل شستشوی مداوم  در حین عمل  احتمال عفونت نسبت به جراحی باز کمتر می باشد.

شکاف داده شده در جراحی آندوسکوپی بین 8 الی 10 میلیمتر است و  در عمل باز این شکاف بیشتر است و این امر در درمان آندوسکوپی موجب گردیده تا به عضلات  اطراف مهره ای صدمه ای وارد نشود.

 

پاسخ رایگان به سوالات شما

پاسخ سوال های خود را رایگان از دکتر محمدرضا کاظمی فوق تخصص درد دریافت کنید.

مشاوره رایگان با دکتر کاظمی
برچسب ها