دردهای اندام تحتانی (ران ، زانو ، پا)

اندام تحتانی اشاره به مفصل لگن تا کف پاها می باشد :

لگن : مفصل لگن، استخوان لگن را به استخوان فمور (ران) وصل می‌کند. لگن از نوع مفاصل گوی و کاسه است چرا که سر استخوان فمور کروی بوده و در حفره استخوان لگن قرار می‌گیرد. لیگامان‌ها ، سر استخوان فمور را حمایت کرده و از جابجا شدن و در رفتن آن جلوگیری می‌کنند. برخلاف مفصل زانو ، مفصل لگن در جهت‌های مختلفی حرکت می‌کند و به پاها اجازه می‌دهد که حرکات‌ پیچیده خم و راست شدن و چرخش را انجام دهد و عضلات لگن و پاها حرکت را ممکن می‌سازند.

زانو : زانو بزرگترین مفصل بدن بوده و هم حرکات لولایی بصورت خم و باز شدن دارد و هم تا حدودی میتواند حرکات چرخشی حول محور طولی را انجام بدهد. مفصل زانو بیش از هر مفصل دیگری در بدن مستعد آسیب دیدن است و این به خاطر نیروهای زیادی است که این مفصل باید تحمل بکند. در حین راه رفتن نیرویی معادل 1.5 برابر وزن بدن به زانو وارد میشود. در حین بالا رفتن از پله 4 – 3 برابر و در حین چمباتمه زددن یا دو زانو نشستن این مقدار به 8 برابر وزن بدن افزایش میابد.

زانو از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است. قسمت پایینی استخوان ران در بالا و قسمت بالایی استخوان درشت نی یا تیبیا در پایین مهمترین استخوان های تشکیل دهنده زانو هستند. در قسمت جلوی پایینترین قسمت استخوان ران استخوانی به نام کشکک یا پاتلا قرار گرفته است.

پا : مچ و قوزک پا یک شبکه پیچیده از استخوان ها ، رباط ها ، تاندون ها و عضلات است. علیرغم اینکه این شبکه به مقدار کافی برای تحمل وزن بدن قوی است، می تواند مستعد آسیب دیدگی و درد باشد. درد مچ پا ممکن است در ناحیه داخل یا خارج مچ یا در طول تاندون آشیل که عضلات ناحیه پایین پا را به استخوان پاشنه متصل می کند، احساس شود درمان درد مچ پا به زمان نیاز دارد.

در صورتی که فرد دچار درد مچ پای شدید شده باشد (به خصوص پس از یک آسیب دیدگی)، می بایست برای درمان پیچ خوردگی مچ پا هایش  درصورت وجود و یا وضعیت خود توسط یک پزشک مورد بررسی قرار گیرد.

 

با ما همراه باشید در مقالات دردهای اندام تحتانی :