درمان های غیر تهاجمی

درمان های غیر تهاجمی همان گونه که از نام آنها بر می آید مجموعه روش هایی است که بدون هیچ مداخله ای در بدن میتوان مشکلات بیماران را کاهش و یا درمان کنند تا کیفیت فعالیت و زندگی روزمره بهبود یابد. این درمان ها شامل درمان های پاسیو (غیرفعال) و اکتیو (فعال) می باشند. درمان‌های پاسیو شامل لیزرپرتوان ، مگنت ، تحریک الکتریکی ، درمان دستی (مانیپولاسیون)، آزادسازی میوفاشیال ، اولتراسوند و تجویز یخ درمانی یا گرما درمانی می باشد. تمرین های ورزش درمانی ، ورزش کردن با وسایل مخصوص یا آب درمانی در حیطه درمان‌های فعال قرار می‌گیرد.

مزایای درمان های غیر تهاجمی :

بهبود توانایی حرکتی

بهبود توانایی حرکتی و ارتقاء عملکرد بیمار جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر و بهبود سبک زندگی به واسطه افزایش قدرت، انعطاف‌پذیری، تعادل و هماهنگی بیمار

 استفاده از درمان‌های غیر جراحی

این درمان ها درافرادی که نیاز به جراحی باز و یا اینترونشن ندارند بکار برده می شود و دو هدف دنبال می گردد اول اینکه در موارد زیادی می توانند باعث توقف بیماری و یا درمان شوند و دوم اینکه حتی اگر این پروسه درمانی موفقیت کاملی نداشته باشد موجب تقویت ساختار اسکلتال گردیده که موجب بهبود نتایج عمل جراحی باز و یا بسته نیز خواهد شد.

مدیریت موثر درد بدون درمان دارویی درازمدت

با این روش ها نیاز به درمان دارویی درازمدت کاهش می یابد و عوارض دارویی (در زمینه مشکلات کلیوی، کبدی، گوارشی و مشکلات ناشی از افزایش سن و…)کاهش می یابد و موجب افزایش عملکرد بیماران و کاهش درد می گردد.