دردهای قفسه سینه (توراسیک)

مهره های توراسیک طولانی ترین قسمت ستون مهره ها هستند که از بالا به مهره های گردنی و از پایین با مهره های کمری ارتباط دارند و تنها قسمت مهره ها هستند که از جلو با دنده ها و قفسه سینه مرتبط هستند.

دردهای ستون فقرات توراسیک
دردهای ستون فقرات توراسیک

عملکرد ستون فقرات توراسیک :

  • حمایت از طناب نخاعی : قسمت مهمی ازنخاع ازاین منطقه عبور می کند که تحت حمایت مهره های این ناحیه هست.
  • ثبات قفسه سینه : در ناحیه پشت قفسه سینه که محل قرارگیری ارگان های حیاتی قلب و ریه هست را حمایت می کند.
  • خم شدن : حرکات خم شدگی به جلو و عقب فقرات توراسیک کمتر و در عوض حرکات چرخشی محوری بالایی دارد.

علل شایع دردهای مهره های توراسیک :

مشکلات عضلانی : بسیاری از دردها ناشی از تحریک و یا گرفتگی عضلات منطقه بوده که به دلیل پوزیشن بد (مانند خم کردن زیاد گردن) و یا هر عامل تنش دهنده عضلات بزرگ شانه و یا پشتی و اسپاسم و کشیدگی ایجاد می شود.

اختلال عملکرد مفاصل : شامل آرتروزهای مهره ای ، آرتروز مفاصل فاست بین مهره ای و یا مشکل مفصل شدن مهره ها یا دنده ها دیده می شود که در ذیل توضیح داده شده است.

 

درد مهره های پشتی