دردهای شکم و لگن

شکم : شکم به ناحیه حد فاصل بین پرده دیافراگم (پرده زیر ریه ها) تا ناحیه ورودی لگن گفته می‌شود و یک حفره تو خالی است که ارگان های گوارشی شامل بخش کوچکی از مری ، معده ، روده بزرگ و کوچک و نیز کبد ، لوزالمعده ، طحال و کیسه صفرا در آن جای گرفته‌اند و همه این ارگان ها در پرده ای بنام پریتوئن در نیمه جلویی شکم قرارگرفته اند. در دو طرف مهره‌ها و در نیمه پشتی، کلیه و سیستم مجاری ادراری قرارگرفته اند که اصطلاحا ارگان های پشت پریتوئن (رتروپریتونئال) نامیده می شوند.

لگن : Pelvis یا لگن یک ساختمان حلقوی شکل است که در پایین شکم قرار گرفته و ارتباط اندام های تحتانی را با تنه برقرار میکند. لگن از بالا به ستون فقرات و در پایین به استخوان های ران مفصل میشود. وظیفه لگن انتقال نیروی وزن از تنه به هر دو اندام های تحتانی است. همچنین در موقع نشستن، نیروی وزن تنه مستقیما از طریق لگن به محل نشستن منتقل میشود.

لگن همچنین حاوی قسمتی از ارگان های گوارشی (روده بزرگ) و تولید مثل (تخمدان ، رحم ، لوله های سالپینکس) و ارگانهای ادراری (مثانه ، پروستات) بوده و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور کرده و از تنه به اندام تحتانی میروند.

پلویس از سه استخوان تشکیل شده است. دو استخوان کاملا هم شکل ولی قرینه و به شکل نیم دایره در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا قسمت اعظم این ساختمان حلقوی را تشکیل دهند. این دو استخوان در قسمت جلو به یکدیگر نزدیک شده و یک مفصل را تشکیل میدهند که به آن سمفیز پوبیس Pubic symphysis میگویند. درقسمت پشتی حلقه لگنی استخوان ساکروم و دنبالچه است. استخوان ساکروم از بالا به مهره پنجم کمری متصل میشود و یک دیسک بین مهره ای در بین آنها قرار دارد. استخوان ساکروم در دو طرف با قسمت ایلیاک استخوان بی نام مفصل میشود. به این دو مفصل، مفاصل ساکروایلیاک  Sacroiliac joint میگویند.

حفره استابولوم قسمتی از استخوان لگن است که با نزدیک شدن به سر استخوان ران، مفصل ران را درست میکند. مفصل ران پلویس را به اندام تحتانی متصل میکند. بر روی استخوان های لگن خاصره عضلات متعددی قرار گرفته اند. این عضلات موجب حرکاتی بخصوص در ران میشوند. آسیب و اختلال عملکرد در هر کدام از این بخش‌ها باعث ایجاد درد می‌شود که در ذیل توضیح داده می شود.

اطلاعات کامل را در مورد دردهای شکم و لگن در مقالات زیر: