درمان های کمتر تهاجمی

باطری های نخاعی (تحریک طناب نخاعی)
تیر, 1397 بدون نظر
تحریک طناب نخاعی (Spinal Cord Stimulation-SCS) به معنی  استفاده از انرژی الکتریکی در مجاورت طناب نخاعی برای کنترل درد می باشد. در این روش انتقال انرژی پالسی در طول طناب عصبی و یا در مجاورت ریشه های عصبی مورد نظر، در فضای اپیدورال صورت می‌گیرد. این روش باعث بلوک ...
ادامه مطلب
پمپ های داخل نخاعی
تیر, 1397 بدون نظر
پمپ اینتراتکال وسیله ای است که جهت انتقال پیوسته و دقیق دارو به داخل فضای داخل نخاعی ساخته شده است. داروهایی نظیر مورفین (ضد درد) با کلوفن و یا زیکونیتاید (ضداسپاسم) از این طریق به سیستم عصبی مرکزی منتقل می شوند. مزیت آن این است که عوارض دوز خوراکی ...
ادامه مطلب