پیشگیری گودی کمر

گودی کمر یا هایپرلوردوز
1399/02/23 4 نظرات
ستون مهره های انسان به شکل یک ساختمان عمودی نیست و دارای قوس هایی به جلو و عقب (مانند حرف S انگلیسی) می باشد با گردن گرفتن انسان در شیرخوارگی قوس گردن ابتدا تشکیل می گردد و با راه رفتن کودک قوس کمری تشکیل می گردد در نهایت قوس ...
ادامه مطلب