پیشگیری از درد گردن

گردن درد
1397/04/11 12 نظرات
گردن درد یکی از معضلات رایج در میان بزرگسالان و در افرادی که مشاغلی با پوزیشن های نشسته دارند می باشد و رتبه دوم پس از کمر درد را داراست و شیوع آن درحال افزایش می باشد. گردن دردها معمولاً موقتی (در حدود یک تا دو هفته ) بوده ...
ادامه مطلب