مگنت

مگنت تراپی
1397/04/23 4 نظرات
بـدن انسان از تعداد زیادی سلول تشکیل شده است که فعالیت و ماهیت الکتریکی به شکل پایه و فعال دارند. میدان مغناطیسی به همه سلول ها در هر عمقی از بدن به صورت همزمان نفوذ می کند لذا سلول ها می توانند تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرند. مگنت ...
ادامه مطلب