مزایای استفاده از باطری های نخاعی

باطری های نخاعی (تحریک طناب نخاعی)
تیر, 1397 بدون نظر
تحریک طناب نخاعی (Spinal Cord Stimulation-SCS) به معنی  استفاده از انرژی الکتریکی در مجاورت طناب نخاعی برای کنترل درد می باشد. در این روش انتقال انرژی پالسی در طول طناب عصبی و یا در مجاورت ریشه های عصبی مورد نظر، در فضای اپیدورال صورت می‌گیرد. این روش باعث بلوک ...
ادامه مطلب