مراقبت های بعد از عمل لیزر دیسک

مراقبت های بعد از عمل بسته لیزر دیسک pldd
1400/09/06 6 نظرات
پس از انجام عمل لیزری دیسک مراقبت هایی لازم است که هر چه دقیق تر رعایت شود پیش آگهی اینترونشن بهتر خواهد بود که به شرح آنها پرداخته می شود، پیش از هر چیز تا ۳ روز بعد از انجام عمل استراحت نسبی در بستر و بستن گردنبند یا ...
ادامه مطلب