علائم تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاعی
تیر, 1397 بدون نظر
کانال نخاعی : کانال نخاع فضایی است که از گردن شروع شده و تا ساکروم ادامه دارد. در داخل این فضا نخاع قرار گرفته است. این کانال از کنار هم قرار گرفتن سوراخ های پشتی هر مهره تشکیل شده است. دیواره های اطراف این کانال از اجزا استخوانی جسم مهره ...
ادامه مطلب