رشته فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد

رشته فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد چیست؟
مرداد, 1397 بدون نظر
تعریف رشته فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد بصورت دقیق به این گونه است که : رشته فوق تخصصی اینترونشنال درد شاخه ای از علم طب است که اساس آن مدیریت بیماری هایی است که در آن بیماران دچار دردهای مزمن هستند یعنی دچار دردهایی هستند که بیش از سه ...
ادامه مطلب