درمان آرتروز مفاصل فاست

آرتروز مفصل فاست ستون فقرات و درمان آن
1398/10/22 2 نظرات
مفصل فاست کجاست ؟ مفاصل فاست محلی هستند که دو مهره مجاور به یکدیگر متصل می شوند. آرتروز این مفاصل کوچک همراه با تخریب غضروف مفصلی و ساییده شدن دو طرف مفصل مهره بیکدیگر است که موجب درد در محل مفاصل در ستون فقرات می شود. این شرایط می ...
ادامه مطلب