درد کشاله ران چپ در زنان

درد مزمن ناحیه کشاله ران و شکم بعد از اعمال جراحی
1398/01/18 36 نظرات
اعمال جراحی شکمی مانند ترمیم فتق رانی ، نافی ، سزارین و برش های شکمی می توانند در تعداد قابل توجهی از موارد موجب درد های مزمن ناحیه کشاله ران و شکم شوند و حدود 25 درصد از این تعداد بیماران به خاطر درد شدید قادر به انجام فعالیت ...
ادامه مطلب