درد کشاله ران

درد مزمن ناحیه کشاله ران و شکم بعد از اعمال جراحی
فروردین, 1398 بدون نظر
اعمال جراحی شکمی مانند ترمیم فتق رانی ، نافی ، سزارین و برش های شکمی می توانند در تعداد قابل توجهی از موارد موجب درد های مزمن ناحیه کشاله ران و شکم شوند و حدود 25 درصد از این تعداد بیماران به خاطر درد شدید قادر به انجام فعالیت ...
ادامه مطلب