دردهای قفسه سینه

درمان دردهای قفسه سینه (توراسیک)
1397/05/04 10 نظرات
مهره های توراسیک طولانی ترین قسمت ستون مهره ها هستند که از بالا به مهره های گردنی و از پایین با مهره های کمری ارتباط دارند وتنها قسمت مهره ها هستند که ازجلو با دنده ها و قفسه سینه مرتبط هستند. عملکرد اصلی ستون فقرات حمایت از طناب نخاعی ...
ادامه مطلب