تکنیک اپیدوروسکوپی لیزری دیسک

عمل اپیدوروسکوپی لیزری دیسک از طریق فضای ساکرال
1397/04/26 12 نظرات
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه درمان های لیزری دیسک  همراه با اپیدوروسکوپی  به عنوان درمان آلترناتیو جراحی باز رخ داده است. این روش جهت بیرون زدگی های مرکزی دیسک بکار برده می شود. دستیابی به فضای اپیدورال از طریق سوراخ استخوان ساکروم (خاجی) ...
ادامه مطلب