تغییرات ساختمانی دیسک

فرسایش دیسک یا دژنراسیون
اردیبهشت, 1399 بدون نظر
اگر اکسیژن و مواد غذایی به درستی به دیسک منتقل نشود محیط هسته دیسک اسیدی می شود که این محیط اسیدی باعث تسریع در فرسایش یا همان دژنراسیون دیسک خواهد شد یعنی وقتی مواد غذایی و اکسیژن به سلول های دیسک نرسد سلول ها قادر به ساختن محیط اطراف ...
ادامه مطلب