تعریف مفصل

تعریف مفصل ، ساختمان و کارکرد آن
مهر, 1398 بدون نظر
محل اتصال دو استخوان به یکدیگر را مفصل می گویند مهم ترین کارکرد مفصل حرکت است یعنی باعث می شود که استخوان ها حرکت کرده و به نوبه خود موجب تغییر شکل اسکلت بدن شده و به انسان اجازه حرکت و تغییر پوزیشن در محیط پیرامون خود را می ...
ادامه مطلب