تشخیص گردن درد

گردن درد
تیر, 1397 4 نظرات
گردن درد یکی از معضلات رایج در میان بزرگسالان و در افرادی که مشاغلی با پوزیشن های نشسته دارند می باشد و رتبه دوم پس از کمر درد را داراست و شیوع آن درحال افزایش می باشد. گردن دردها معمولاً موقتی (در حدود یک تا دو هفته ) بوده ...
ادامه مطلب