تشخیص مرالژیا پارستتیکا

سندرم مرالژیا پارستتیکا
1398/01/25 40 نظرات
مرالژی پارستتیکا چیست ، سندرم مرالژیا پارستتیکا بیماری است که موجب احساس سوزش، گز گز، مور مور، بی حسی در قسمت خارجی و تا حدودی جلوی ران می شود. علل مرالژیا پارستتیکا فشار به عصب مسئول عصب دهی حسی پوست خارجی ران (Laterlal Femoral Nerve of Thigh) موجب ایجاد ...
ادامه مطلب