انواع مفصل را نام ببرید

تعریف مفصل ، ساختمان و کارکرد آن
1398/07/06 بدون نظر
محل اتصال دو استخوان به یکدیگر را مفصل می گویند مهم ترین کارکرد مفصل حرکت است یعنی باعث می شود که استخوان ها حرکت کرده و به نوبه خود موجب تغییر شکل اسکلت بدن شده و به انسان اجازه حرکت و تغییر پوزیشن در محیط پیرامون خود را می ...
ادامه مطلب