آناتومی بدن انسان

بیومکانیک بدن انسان
1398/04/30 4 نظرات
سیستم حركتی بدن انسان از سویی یک ساختار زنده و زیستی و تایع قوانین موجودات زنده است و از سوی دیگر ساختاری مکانیکی دارد که متاثر از قوانین مکانیک می باشد. روابط حاكم بر نحوه حركت اجزاء این سیستم پیچیده را بیومکانیک Biomechanic میگویند. بیومكانیك یا مكانیك زیستی علمی ...
ادامه مطلب