آناتومی بدن انسان

بیومکانیک بدن انسان
تیر, 1398 2 نظرات
سیستم حرکتی بدن انسان از سویی یک ساختار زنده و زیستی و تایع قوانین موجودات زنده است و از سوی دیگر ساختاری مکانیکی دارد که متاثر از قوانین مکانیک می باشد. روابط حاکم بر نحوه حرکت اجزاء این سیستم پیچیده را بیومکانیک Biomechanic میگویند. بیومکانیک یا مکانیک زیستی علمی ...
ادامه مطلب