آسیب بافت نرم زانو

بافت های نرم سیستم موسکولواسکلتال
1398/06/13 12 نظرات
بافت های نرم سیستم موسکولواسکلتال در تعامل و همکاری با بافت های سخت یعنی استخوان ها هستند و آسیب به هرکدام از آنها علاوه بر ایجاد دردهای مزمن موجب نقص های حرکتی هم می شود. چهار بافت نرم این سیستم در ذیل توضیح داده شده است: بافت های نرم ...
ادامه مطلب