آسیب اعصاب

تعریف عصب ، ساختمان و کارکرد آن
مهر, 1398 2 نظرات
سیستم عصبی انسان شامل دو قسمت است: سیستم عصبی مرکزی و محیطی سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع بوده  و سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب محیطی حسی و حرکتی است که وظیفه آنها انتقال اطلاعات و پیام ها بین سیستم عصبی مرکزی و محیطی ( و محیط اطراف) ...
ادامه مطلب